Hei opo! Tunnetko Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeen?

Puhtausala kiinnostavaksi -hanke edistää alan tunnettuutta nuorten, maahanmuuttajien ja alanvaihtajien keskuudessa. Tavoitteena on alan koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä peruskoulun opettajien ja opinto-ohjaajien, kotoutumiskouluttajien, uraohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa kehitetään puhtauspalvelualan oppimisympäristöjä, osaamisen tunnistamismenetelmiä ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta yhdessä alan yritysten kanssa. Lisäksi kerrotaan monipuolisista työmahdollisuuksista ja avoimista työpaikoista.

Hankkeella halutaan viestiä alan vetovoimatekijöistä, kuten mahdollisuudesta itsenäiseen työskentelyyn ja oman käden jäljen näkymiseen sekä digitalisaation mahdollisuuksista työn fyysisen kuormittavuuden vähentämisessä. Puhtausalan koulutus ja työpaikat linkittyvät moneen muuhun alaan, esimerkiksi kiinteistöhuoltoon.

Lue myös: SSTL Puhtausala ry:n uusi hanke: Puhtausala kiinnostavaksi

Puhki.fi

Hankkeen sivustolta löydät myös kiinteistöpalvelualan erilaisista työtehtävistä kertovia videoita

Hankkeen toteuttavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Careeria sekä SSTL Puhtausala ry. Yhteistyökumppanina on Kotityöpalveluyhdistys ry. Puhtausala kiinnostavaksi -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen osarahoittama.