Tila 2030 – kiinteistö- ja rakentamisalaa yläkoululaisille

Tila 2030 johdattaa yläkoululaiset viikon mittaiselle oppimispolulle. Sen aikana opitaan, miten paljon kiinteistö- ja rakentamisala vaikuttaa tulevaisuuteemme.

Tila 2030 on uusi kiinteistö- ja rakentamisalan monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille.

Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä ja alalla tarvitaan monenlaista osaamista. Yhdeksän kiinteistö- ja rakentamisalan toimijaa toteutti yläkoululaisille suunnatun monialaisen oppimiskokonaisuuden nimeltä Tila 2030 yhdessä Otava Oppimisen palveluiden kanssa.

Tavoitteena kiinteistö- ja rakentamisalan laaja-alainen osaaminen

Tila 2030 käsittelee ilmastonmuutoksen ja kestävän tulevaisuuden lisäksi myös muita tärkeitä teemoja kuten energiatehokkuutta, viihtyisyyttä, teknologiaa ja turvallisuutta. Koululainen saa suuren määrän tietoa, mutta pääsee opetussuunnitelman hengessä soveltamaan oppimaansa suunnittelemalla ja tekemällä itse.

Tila 2030 kattaa neljä lähestymistapaa kiinteistö- ja rakentamisalaan. Teemaksi voi valita kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, rakentamisen tai tilojen suunnittelun ja ylläpidon näkökulman.

Taustatarinassa rakennetaan tulevaisuuden kirjastoa. Tarina nivoo teemat yhteen ja auttaa opettajia ja oppilaita orientoitumaan projektiin. Opettajan työn helpottamiseksi aineisto sisältää myös havainnollistavat oppimisprosessikartat, joiden avulla projektioppiminen on helppo avata oppilaille. Oppilaalle materiaalista löytyvät selkeät tehtävänannot, videoita sekä työpohjia tekemisen tueksi.

Kiinteistöpalvelualan merkitys ja mahdollisuudet tutuksi

– Tila 2030 on hieno uudenlainen tapa kertoa kiinteistöpalvelualan merkityksestä ja sen nuorille tarjoamista mahdollisuuksista. Se kertoo kiinteistö- ja rakentamisalan tarjoamista työmahdollisuuksista monipuolisella tavalla, hoksauttamalla. Alalta löytyy paljon erilaisia työtehtäviä, joita ei ole välttämättä ole tullut ajatelleeksikaan, sanoo elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajat ry:stä.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry tukee alaan tutustumista myös konkreettisin keinoin.

– Järjestämme Tila 2030 -ilmiöviikon toteuttaneille ammatinvalintaikäisille koululaisryhmille tutustumisvierailuja rakennustyömaille ja alan yrityksiin. Lisäksi palkitsemme viikon toteuttaneiden koulujen oppilaita elokuvalippustipendeillä ja tuemme koululaisia myös TET-harjoittelupaikkojen löytämisessä kiinteistö- ja rakentamisalalta, lupaa yhdistyksen asiamies Janne Suntio Vetovoima ry:stä

Maksuton Tila 2030 -materiaali löytyy verkosta ja on kaikkien saatavilla. Kirjautumista ei tarvita, joten käyttöönotto on helppoa ja aineiston käyttäminen on mahdollista kaikilla päätelaitteilla.

www.tila2030.fi

Tila 2030 sisältää runsaasti videoita. Tässä niistä muutamia.

 

Lisätietoja:
Otava Oppimisen palvelut
palvelut@otava.fi

Yhteistyössä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Kiinteistötyönantajat, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA, RAKLI ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL