Puhtausalan esimies 2015 on Pirjo Pellikka

Palveluesimies Pirjo Pellikka ISS Palveluiden Oulun yksiköstä on valittu vuoden 2015 Puhtausalan esimieheksi. Pellikan valintaan vuoden esimieheksi vaikuttivat kyky toimia kaikenikäisten työntekijöiden kanssa heitä innostaen, sinnikkyys jatkuvassa itsensä kouluttautumisessa työn ohessa sekä aktiivisuus alan kehitystyössä.

 

Puhtausalan esimiehiltä vaaditaan tänä päivänä tehokkuusvaatimusten jatkuvasti lisääntyessä hyvän substanssiosaamisen lisäksi erityisesti kykyä innostaa ja rakentaa luottamuksellinen työilmapiiri, jossa uskalletaan ottaa asiat esille ja yhdessä kehittää toimintoja jatkuvasti, palkintoraatiin kuulunut Harri Piiparinen summaa.

 

Pellikka on koulutukseltaan siivoustyön ohjaaja, siivousteknikko, restonomi, tekniikan erityisammattitutkinnon suorittanut ja näyttötutkintomestari. Palveluesimiehenä hänellä on vastuullaan iso määrä työntekijöitä, on esimiehenä positiivinen ja helposti lähestyttävä. Tasapuolisella ja innostavalla kohtelullaan hän on voittanut organisaation vankan luottamuksen.

 

Esimiehet avainasemassa nuoren työvoiman innoittamisessa

 

Puhtausalalla on pula ammattitaitoisista työntekijöistä etenkin kasvukeskuksissa. Suurin syy alalle hakeutumattomuuteen on väärä mielikuva alasta johtuen tietämättömyydestä ammattisiivouksen vaatimuksista. Todellisuudessa puhtaanapito on monipuolinen ammatti, jossa on hyvät uralla etenemismahdollisuudet. Ala tarjoaa ammattitaitoista ja itsenäistä työtä.

 

Haastan alan ammattilaisia hakemaan innostusta itselle niistä monista hyvistä asioista ja parhaista käytännöistä, joita puhtausalalta löytyy. Omalla esimerkillämme voimme olla tähän aikaan soveltuvia innostavia ja vaikeudet voittavia esimiehiä, Harri Piiparinen sanoo.

 

Puhtausalan vuoden esimies valittiin nyt neljännen kerran. Seuraavan kerran valinta tehdään vuonna 2017. Vuoden esimies -titteli on alaa esimerkillisesti eteenpäin vieville puhtausalan esimiehille myönnettävä kunnianosoitus, jonka avulla halutaan korostaa laadukkaan esimiestyön merkitystä tuloksekkaan toiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Tuomariston puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Harri Piiparinen SSTL Puhtausala ry:stä. Tuomariston jäsenet olivat elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Kiinteistötyönantajat ry:stä, suunnittelija Paula Merikallio Kuntien Teknisten Liitto ry:stä, sopimusalavastaava Sanna Nurminen Ammattiliitto Pro:sta, ammattiasiain toimitsija Tuula Jauhiainen-Ridell Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:stä ja myyntiedustaja Päivi-Leena Salviander SSTL Puhtausala ry:n hallituksesta.